# سالهای_ترکی
اسامی سال های دوازده گانه ترکی ترکی لرین ایل آدلاری سال ترکی                        معادل فارسی 1_سیچان ئیلی                   سال موش 2_اینح ئیلی                       سال گاو 3_بارس ئیلی                     سال پلنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید