# حمداله_زاده
آلبالی چائی از بهترین اشامیدنیهای ممکن حتما امتحان بفرمایید در این منطقه به علت فراوانی آلبالو مصرف آن فراوان می باشد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید
اسامی سال های دوازده گانه ترکی ترکی لرین ایل آدلاری سال ترکی                        معادل فارسی 1_سیچان ئیلی                   سال موش 2_اینح ئیلی                       سال گاو 3_بارس ئیلی                     سال پلنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید