چند تصویر از مراسم روزهای پنج شنبه و جمعه ۲و۳/۸/۱۳۸۷

در این روز تعداد حدود ۵۷راس گوسفند از طرف زائرین قربانی شد

زوار زیادی از اهالی مقیم شهرستانهای کشور حضور داشتند

در روز شنبه یکی از زوار که اهل میانه و ساکن تهران بود با توسل به استان امامزاده

شفا پیدا کرد واین امر مورد توجه ودقت حاضرین قرار گرفت

 

 

تصویر علم امامزاده سید ابراهیم

امامزاده عبداله کلور

امامزاده ابراهیم

/ 0 نظر / 32 بازدید