خلخالیها
آشنایی با مناطق, آداب و رسوم خلخال و آذربایجان
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: حمداله زاده - جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۳

                            

 

                                                      

                  خلخال

به لحاظ کوهستانی و سردسير بود ن منطقه تقريبا بيش از نيمی از سال برف پوش

ميباشد.

- چشمه ازنا با اب  فراوان وگوارا يش بسيار ديدنی ميباشد 

- امام زاده سيد ابراهيم روستای خمس

- امام زاده سيد دانيال هرو اباد

- کوههای سردول وطبيعت اعجاب انگيز ان

 فراموش نکنيد

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :