خلخالیها
آشنایی با مناطق, آداب و رسوم خلخال و آذربایجان
صفحات وبلاگ
 
نویسنده: حمداله زاده - پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۳

                                                     خلخال


شهري واقع دراستان اردبيل كه در طول جغرافيايي( 17-48 )و

عرض جغرافيايی(38-37 ) قرار گرفته وداراي1900 متر ارتفاع از سطح دريا مي باشد

مسير دسترسي به اين شهرستان از طريق جاده اسالم -خلخال كه خود ان

از بهترين مناظر طبيعي بهره ميبرد ميباشدبطوريكه عبور افراد غير بومي از

اين مسير برای يكبار خاطرات ماندگار تا اخرعمر خواهند داشت.

 ابگرم كوثر واقع درشهر كوثر(كيوي)با آبي جوشان ومفرح مورد نظر توريستها

ميباشد.لبنيات  بسيار طبيعي ان گوارا وعسل ان در سطح كشور زبانزد

 ميباشد

طبیعت      طبیعث 2    طبیعت 3 طبیعت

ازبخشهاو روستاههاي معروف ان ميتوان مجره-خمس-اسكستان

كلور - هشتجين-كيوي(كوثر) سنجبد-خورش رستم-......ميباشد

موجب كمال امتنان خواهدبود چنانچه  مطالب تكميلي خود را جهت معرفي

هر چه دقيق تر منطقه(حتما به همراه مستندات )براي ما ايميل کنيد.

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :