خلخالیها
آشنایی با مناطق, آداب و رسوم خلخال و آذربایجان
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمداله زاده - یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠

 

آدرس خمس در google earths

http://www.panoramio.com/photo/50829935

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :